Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi
• članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);;
Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje

Javni natječaj
za financiranje udruga građana u 2021. godini

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata
udruga od interesa za opće dobro iz sredstava Proračuna Općine Punitovci za 2021. godinu.
Temeljem ovog Javnog poziva bit će financirani programi i projekti (nastavno: programi)
udruga od interesa za opće dobro na području Osječko-baranjske županije čija namjena
odgovara uvjetima ovog Javnog natječaja.
Programi udruga od interesa za opće dobro smatraju se zaokruženi i tematski jasno određeni
skup aktivnosti koje su u skladu s vrednotama propisanim Ustavom Republike Hrvatske, te
čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu
društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj
društvene zajednice, zadovoljavaju javne potrebe na području Općine Punitovci.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti udruge čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih
potreba u cilju ostvarenja općeg dobra kroz gore navedene aktivnosti, a kojima temeljna svrha
nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu gospodarske djelatnosti.
Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 160.000,00
kuna.

Podnošenje prijedloga projekata i programa moguće je tijekom cijele godine, odnosno do
iskoristivosti sredstava.

1Tekst-Javnog-natjecaja-Udruge_2021

2Upute-za-prijavitelje-Udruge

3Obrazac-za-prijavu-Opisni-Udruge

4Obrazac-proracuna-Udruge

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Udruge

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Udruge

7Nacrt-ugovora-Udruge

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Udruge

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Udruge

 

 

Skip to content