Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu komunalne oprema za traktor

Vezani dokumenti

Objava Odluke o odabiru 25.01.2019.

Objava Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za izradu III. izmjena i dopuna PPUO Punitovci.   PRILOZI Odluka o odabiru 25012019

Objavljuje se Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog nadmetanja za nabavu komunalne opreme za traktor.

 

PRILOZI

Odluka o nabavi komunalne opreme za traktor

Skip to content