Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2021. godinu

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Temeljem odredbi
• članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);
Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje
Javni natječaj
za financiranje javnih potreba u kulturi
Općine Punitovci za 2021. godinu

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Punitovci, a
čiji su ciljevi usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba mještana Općine Punitovci u
području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nisu
gospodarske djelatnosti.

Za financiranje projekata u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je iznos od 250.000,00
kuna za tekuće donacije i 200.000,00 za kapitalna ulaganja.

Podnošenje prijedloga projekata i programa moguće je tijekom cijele godine, odnosno do
iskoristivosti sredstava.

1Tekst-javnog-natjecaja-Sport_2021

2Upute-za-prijavitelje-Sport_2021

3-Obrazac-za-prijavu-OPIS-projekta-Sport_

4Obrazac-proracuna-Sport

5Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave-Sport_

6Obrazac-izjave-o-nepostojanju-DF-Sport

7Nacrt-ugovora-Sport

8Izvjesce-o-utrosenim-sredstvima-Opisni-izvjestaj-Sport

9Obrazac-financijskog-izvjestaja-provedbe-programa-ili-projekta-Sport

Skip to content