Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci

Facebook
WhatsApp
Email

Sadržaj

Na temelju članka 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci („Službeni glasnik Općine Punitovci broj 9/2021), Prethodnog mišljenja Osječko-baranjske županije na Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci KLASA: 320-02/21-01/4; URBROJ:2158/1-12/01-21-40 od 30. prosinca 2021. godine i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA:320-02/22-06/3, URBROJ:525-07/0188-22-2 od 25. ožujka 2022.godine, Općine Punitovci objavljuje

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punitovci za područje katastarske općine Krndija  

Tekst predmetnog Javnog natječaja sa popisom katastarskih čestica koje su predmet prodaje i natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenim internetskim stranicama Općine Punitovci , www.punitovci.hr te na oglasnoj ploči Općine Punitovci, Stjepana Radića 58, Punitovci dana 28. travnja 2022. godine.

 Javni natječaj objavljuje se od 28. travnja do 28. svibnja 2022. godine.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno zaključno s danom 28. svibnja 2022.godine do 24:00  u zatvorenim omotnicama s naznakom:

„NE OTVARATI – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“

na adresu: Općina Punitovci, Stjepana Radića 58, 31424 Punitovci.

 

 

Javni natječaj.

Ponuda za javni natječaj za prodaju

OBRAZAC 1 IZJAVA

OBRAZAC 2 IZJAVA

Gospodarski program

OBRAZAC 3 IZJAVA

Dodatak: za ishođenje potvrde državnog odvjetništva:

Zahtjev za očitovanje državnog odvjetništva

 

Skip to content