EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA I ANALIZAMA – POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek organizira treći ciklus edukacije. Edukacija će se održati 25. veljače 2021.godine od 9 – 14h u Općinskoj vijećnici Općine Punitovci za poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Gorjani i Općine Punitovci Teme edukacije su slijedeće: propisi i obveze […]

Poziv na edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analizama

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek zbog velikog interesa poljoprivrednika tijekom 2020. godine ponovno organizira u veljači 2021. treći ciklus edukacije o uzimanju uzoraka tla i analizama širom Osječko-baranjske županije. Raspored predavanja na području Osječko-baranjske županije nalazi se u privitku ovog Poziva. Planirano […]

NEDJELJA BOŽJE RIJEČI U PUNITOVAČKOJ ŽUPI

Nedjelja Božje riječi slavljena je u crkvama župe Punitovci 24. siječnja, kada je misna slavlja predvodio župnik dr. Đurica Pardon. Jutarnje mise slavljene su u filijalama Jurjevac Punitovački i Josipovac Punitovački, a podnevna misa u župnoj crkvi u Punitovcima. U sve crkve ministranti su ušli u procesiji sa župnikom, noseći u rukama Biblije. Svoju Bibliju […]

IZGRADNJA PRILAZNE CESTE I PARKIRALIŠTA ISPRED DJEČJEG VRTIĆA U PUNITOVCIMA

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude za izgradnju prilazne ceste i parkirališta ispred dječjeg vrtića u Punitovcima. Ponude za predmetni postupak potrebno je dostaviti najkasnije do 29. siječnja 2021. g. do 10:00 sati.   PRILOZI Objava poziva Dokumentacija o nabavi Radna shema predmeta nabave Troškovnik  

III. IDPPUO Punitovci – Izvješće o javnoj raspravi

Temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 – članak 102. stavak 3., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade prostornog plana dužan je izvješće o javnoj raspravi objaviti na mrežnim stranicama i u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.   PRILOZI III_ID_PPUO_Punitovci_izvjesce_JR

Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.);; Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje udruga građana u 2021. godini Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu Općine Punitovci za 2021. godinu

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu

Temeljem odredbi • članka 18. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 6/19.); Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci objavljuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Punitovci za 2021. godinu Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području […]

Skip to content