ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZVONČICA PUNITOVCI ZA PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

Na temelju članka 1.a i članka 20. stavka 1. i stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića ZVONČICA PUNITOVCI, uz prethodnu suglasnost Općine Punitovci kao osnivača (KLASA: 601-01/24-01/1, URBROJ: 2158-33-01-24-1) od 26. travnja 2024. godine  Upravno vijeće na […]

ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNITOVCI

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 22. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Punitovci („Službeni glasnik Općine Punitovci“ br. 5/23), Općinsko vijeće Općine Punitovci […]

JAVNI NATJEČAJ za prodaju  obiteljske kuće, pomoćne zgrade i zemljišta  u vlasništvu Općine Punitovci

Općinska načelnica Općine Punitovci temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.); odredbi članka 48. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18, 1/21.), kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Punitovci […]

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua – ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „ZAŽELI IV–PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, „Za život kakav želim – Zaželi 4 u općini Punitovci“, SF.3.4.11.01.0159, KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-2 od 04. travnja 2024. godine, a sukladno Oglasu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA:112-03/24-01/1, URBROJ:2158-33-02-24-1 od 11. travnja […]

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNITOVCI

Općinska načelnica Općine Punitovci temeljem odredbi članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» br.: 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15., 94/17.); odredbi članka 48. Statuta Općine Punitovci («Službeni glasnik Općine Punitovci» br.: 1/18, 1/21.), kao i Odluke Općinskog vijeća Općine Punitovci […]

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU KOORDINATOR PROJEKTA I VODITELJ PROJEKTA

Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a vezano za članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Ugovora o dodjeli bespovratnih […]

Oglas za zapošljavanje Zaželi 4

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0159 i članka 30. Statuta Općine Punitovci (“Službeni glasnik Općine Punitovci“ br. 1/18 i 1/21) Općinska načelnica Općine Punitovci dana 11. travnja 2024. godine raspisuje: OGLAS za prijem u radni […]

R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE PUNITOVCI

U IV. izbornoj jedinici na području Općine Punitovci određuju se biračka mjesta: 1. Biračko mjesto broj 1. u Punitovcima, Općina Punitovci, Općinska vijećnica, Stjepana Radića 58, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Punitovcima i Krndiji. 2. Biračko mjesto broj 2. u Josipovcu Punitovačkom, Dom kulture, Strossmayerova 5, na kojem će glasovati birači s […]

Počinje provedba projekta “Za život kakav želim – Zaželi 4” u Općini Punitovci

Dana 18. ožujka 2024. godine načelnica Općine Punitovci potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata EU za projekt „Za život kakav želim – Zaželi 4 u Općini Punitovci“, koji je financiran iz Poziva: „ZAŽELI – […]

Skip to content